På fredagen 20:e november var delar av styrelsen inbjuden på studiebesök till Bodalens reningsverk. 

Deltagare: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Nils Mattson och Sture Wingård.

Vi samlades strax före kl 10 utanför reningsverket där Karin Görfelt, VA-ingenjör, och Michael Viberg, driftchef på vatten- och avloppsreningsverken i Tanum, tog emot. Bodalens reningsverk invigdes 2012 och är modernast och störst av Tanums sammanlagt tio reningsverk. Det har tillstånd att ansluta 20 000 personekvivalenter (pe) och har rening av både fosfor och kväve. I princip alla svenska reningsverk har rening av fosfor. Om reningsverket har tillstånd att ansluta mer än 10 000 pe krävs även rening av kväve. Reningsverken i Hamburgsund och Resö har viss rening av kväve, främst i form av ammoniak. Fjällbacka reningsverk har ingen kväverening men detta planeras att läggas ned 2023. Kvar blir där en utjämningsbassäng och en pumpstation som via Kämpersvik skickar avloppet till Bodalen. Långesjö kommer också att anslutas den vägen till Bodalen. Anslutningen av Fjällbacka och Långesjö borde minska övergödningen något i vattnen utanför Kämpersvik.

Vi följde vattnets väg genom verket med start i en pumpstation som trycker inkommande vatten upp till andra våningen i den stora, grå byggnaden. Avlopp som kommer med biltransport från exempelvis privata tankar levereras till en mottagningsstation, som ligger på den första våningen i den stora byggnaden, och pumpas upp till den andra våningen. Först grovrensas avloppsvattnet. Sedan avskiljs ytterligare fast material. Det avskilda materialet skickas ned till en container på första våningen som går vidare till avfallsförbränning.

På andra våningen ligger även laboratoriet där vattenprover analyseras främst med avseende på kväve- och fosforföreningar. Det är dessa ämnen som omfattas av myndighetskrav på avskiljning. I vattenflödet finns även analysatorer som kontinuerligt mäter dessa ämnen för att styra processen. Sensorerna som känner av halterna är dyra och känsliga för saltvatten. Vid högt vattenstånd i havet kommer saltvatten in i reningsverket. Det är visserligen utspätt och stör inte själva reningsprocessen men däremot kan sensorerna skadas.

Utanför det stora huset finns tre stora tankar med biologisk rening samt en utjämningstank. Kvävereningen sker satsvis i två steg. Först omvandlas den ammoniak som finns i vattnet till nitrater. Dessa är inte direkt giftiga men bidrar till övergödning om de släpps ut i naturen. Nitraterna omvandlas under anaeroba förhållanden (d.v.s. utan att syre närvarar) till kvävgas. Kvävgasen är huvudbeståndsdelen i luft och är helt ofarlig.

Intressant studiebesök på reningsverket

Foto 1. Biologisk reaktortank Foto: Sture Wingård

Fosfor renas också huvudsakligen med en biologisk metod. Mikroorganismer tar upp fosfor som är löst i vattnet. Organismerna bildar därefter ett slam som kan avskiljas på botten av tanken. Vid vissa tillfällen räcker inte den biologiska kapaciteten till för att rena fosforn. Då tillsätts i ett senare steg ett aluminiumsalt som flockar fosforn till ett slam som kan avskiljas. Detta kan bland annat ske då den biologiska avskiljningen ställer om från ett intensivt sommarläge till ett något lugnare vinterläge. Förutom fosfor och kväve innehåller avloppsvattnet också syreförbrukande material som skapar syrefattiga bottnar. I den biologiska processen tillsätter man syre som reagerar med det syreförbrukande materialet och bildar vatten och koldioxid samt biomassa genom att mikroorganismerna växer till.

Det fasta materialet som innehåller fosfor tas om hand i samarbete med andra västsvenska kommuner. Materialet från Tanums kommun får enligt ett politiskt beslut inte spridas på åkrar. Fosfor är ett viktigt gödningsämne men det som avskiljs i reningsverk kan innehålla föroreningar som inte är lämpliga att spridas.

Slutligen renas vattnet från små partiklar, ned till 10my (0,01mm) storlek. Det sker i ett batteri av roterande filter av ett mycket finmaskigt nät. När filtren är fulla backspolas de och det fasta matrealet avskiljs. Vattnet som pumpas ut från verket är ganska rent men ej drickbart då det fortfarande kan innehålla smittämnen som virus och bakterier.

Intressant studiebesök på reningsverket

Foto  2. Avskiljning av partiklar Foto: Sture Wingård

Det renade avloppsvattnet pumpas ut i havet via en ledning som mynnar på 30 meters djup utanför Otterön och Pinnö.

Vi tackar Karin och Michael för ett givande studiebesök!

Sture Wingård

 

 

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården)

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Bli medlem i Föreningen Framåt

Årsavgiften betalas varje år från 1:a juni till 31:a maj nästa år, helst före september månad

Minimum 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem

Bankgiro 5565-6417

IBAN: SE5280000835190038012415 Swedsess

Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress.

Swish: 12 33 38 42 86

Använd QR koden klicka på lilla symbolen uppe i hörnet i Swish appen

Ditt telefonnummer kan vi se och meddelandet  "Medlemsavgift" finns inlagt. 

Skriv belopp. Lägg bara till  namn och adress.

Vill du betala annat än medlemsavgift ange då vad köpet gäller.

Bastu i Kämpersvik

Allmän bastu för medlemmar i Framåt på lördagar

Vi hyr bastun till små sällskap alla dagar utom lördag.

Man kan boka kl 12. 15, 18 eller 21

För medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

Ta med eget vatten att hälla på bastuaggregatet.

OBS häll aldrig på saltvatten.

 

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta: Nils Mattsson  070-559 82 22 eller Lars Joelsson 076-867 88 39

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Webbshop för Kämpersvik

Om du vill köpa tröja, mössa eller keps med vår logga, klicka här. Klubbhuset.

Sänk farten

CIMG0114_180x133

Tillåten hastighet är nu 40 km/tim men vi uppmanar alla att hålla högst 30 km/tim i samhället.

Gå med i Föreningen Ejgdetjärnet

100 kr per år

Bankgiro 372-4309

Ange Namn, adress och e-post

Swish 1232468387

Klicka här för att komma in på Ejgdetjärnets Facebooksida.

5 knop från Viksholmen

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik på Face Book

 

Föreningen har en Face Book sida som Elisabeth Carlsson och Anna von Elern ansvarar för

Länken hittar du längst ner på hemsidan

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Kontaktpersoner klicka här.

 

Tillsammansodling Framåt Kämpersvik

Facebooksida för oss som tycker om att odla tillsammans med andra.

Kim de Bruin ansvarar för sidan. Klicka på bilden så kommer du dit.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Gästplatser för besökande båtar

 

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Anmälan till Anders Lissåker, 0706-931793

Lämna inga sopor i hamnen.