Historik: Som så många andra sjöar och våtmarker i Sverige har Ejgdetjärnet sänkts och avvattnats i omgångar under 1800 0ch 1900-talet. Ejgdetjärnet har dikats ut vid minst två tillfällen under 1860-talet och 1898. Regleringen av tjärnet fastställdes i beslut 1898. Dikningsföretaget från 1898 omfattade sträckan från mynningen och upp till 1100 meter uppströms mot väg 163. Därefter har rensningar utförts vid minst tre tillfällen på 1930-talet, 1955 och i början av 1980-talet.

Gammal karta o ritning ET

Bilden visar en handritad karta över dikningen 1886 samt en karta från 1843 som visar hur Ejgdetjärnet såg ut innan dikningen.
 
Projekt återställning: Det fanns starka önskemål om att försöka återställa Ejgdetjärnet. 2002 påbörjades planerna inom kommunens lokala investeringsprogram och dessförinnan hade man diskuterat detta  i Tanums Naturskyddsförening. Då alla, från markägare till kommunen och länstyrelsen, var positiva genomfördes dämningen 2006.
En markavvägning visade att landskapet kring det forna Ejgdetjärnet var mycket flackt. En dämning på 25 cm skulle ge ca 8,1 ha vattenspegel, 50 cm skulle ge 14,3 ha och 75 cm dämning skulle ge 18,0 ha vattenspegel. Dämningsnivåerna var beräknade från nuvarande dikeskrön. I den fortsatta planeringen utgicks från att en dämning på 75 cm skulle eftersträvas. 

Tjärnet efter dämning
Tjärnet efter dämningen 2006. Foto: Lars Joelsson

Restauering vattenspridning och häckningsöar: Då vattnet strömmande alltför fort i den centrala strömfåran så ville man sakta ner detta flöde och sprida ut vattnet på kanterna samt bygga häckningsöar ute i tjärnet. Efter bidag från kommunen och EU genomfördes denna restauering nu under hösten 2012. På bilden till höger syns tydligt hur man lagt upp en sträng för att sprida ut vattnet på sidorna.
 
Tjärnet efter restauering
Tjärnet efter restaueringen 2012. Foto: Jan-Erling Ohlson
 
Djurhållning: Föreningens medlemmar har ordnat inhägnade betesmarker runt tjärnet så att kor kan beta där under sommarsesongen.
 
 
Kor
Fina kor som just har kommit ut på vårbetet. Foto: Lars Joelsson
 
Rikt djurliv: Efter dämningen av tjärnet bildades en vattenspegel som lockar till sig fåglar. I tjärnet växer vass och vattenpilört, den senare är en viktig föda för andfåglarna. Varje år ordnas fågelexursioner runt tjärnet. I år liksom tidigar år kunde man se ett 60-tal arter. Vill du se bilder på de fåglar som finns här kan du gå in under menyraden "Bilder" och albumet  "Ejgdetjärnets fåglar, Jan Uddén".

Brun kärrhök hona ad kopiera
Att se en brun kärrhök segla över vassen är en lisa för själen. Foto:Jan Uddén

Friluftsliv: För många är området runt tjärnet ett fint rekreationsområde för promenader eller jogging. Bland annat passerar man då "kokande källan", en källa där vattnet springer fram från bergrunden så att det ser ut som sanden kokar. På vintern lägger sig isen tidigt och då kan man göra sin premiärtur på skridskor.
Besök Ejgdetjärnet, det är värt ett besök vid alla årstider.
 
Anslagstavla ET
Delar av den nya fina anslagstavlan. Foto: Lars Joelsson
 
Läs mer: Förenigens första hemsida men med mycket information: http://www.ejgdetjarnet.se/
eller Tanums kommuns information om tjärnet:

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården) samt på

Kämperödsvägen 18, Helgerödsvägen 10, Kvarnestrand 8 och Killebäcksvägen 57

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Demo film klicka här

Bli medlem i Föreningen Framåt

Årsavgiften betalas varje år från 1:a juni till 31:a maj nästa år, helst före september månad

Minimum 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem

Bankgiro 5565-6417

IBAN: SE5280000835190038012415 Swedsess

Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress.

Swish: 12 33 38 42 86

Använd QR koden klicka på lilla symbolen uppe i hörnet i Swish appen

Ditt telefonnummer kan vi se och meddelandet  "Medlemsavgift" finns inlagt. 

Skriv belopp. Lägg bara till  namn och adress.

Vill du betala annat än medlemsavgift ange då vad köpet gäller.

Bastu i Kämpersvik

Allmän bastu för medlemmar i Framåt på lördagar

Vi hyr bastun till små sällskap alla dagar utom lördag.

Man kan boka två timmar kl 12, 14, 16 och 18

För medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Nyckel till vedboden finns i bastun.

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

Ta med eget vatten att hälla på bastuaggregatet.

OBS häll aldrig på saltvatten och sista personen släcker gasolkamin och lampor

Släck fotogenlampan på rätt sätt, skruva inte ner veken, blås ut lågan.

Instruktionsfilm klicka här

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta: Nils Mattsson  070-559 82 22 eller Lars Joelsson 076-867 88 39

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Webbshop för Kämpersvik

Om du vill köpa tröja, mössa eller keps med vår logga, klicka här. Klubbhuset.

Sänk farten

CIMG0114_180x133

Tillåten hastighet är nu 40 km/tim men vi uppmanar alla att hålla högst 30 km/tim i samhället.

Gå med i Föreningen Ejgdetjärnet

100 kr per år

Bankgiro 372-4309

Ange Namn, adress och e-post

Swish 1232468387

Klicka här för att komma in på Ejgdetjärnets Facebooksida.

5 knop från Viksholmen

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik på Face Book

 

Föreningen har en Face Book sida som Elisabeth Carlsson och Anna von Elern ansvarar för

Länken hittar du längst ner på hemsidan

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Information klicka här

 

Tillsammansodling Framåt Kämpersvik

Facebooksida för oss som tycker om att odla tillsammans med andra.

Kim de Bruin ansvarar för sidan. Klicka på bilden så kommer du dit.

Information till Föreningen Framåts medlemmar angående den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som blir lag i Sverige den 25:e maj.

Information finns under menyn Om föreningen - Om föreningen Framåt.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Gästplatser för besökande båtar

 

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Anmälan till Anders Lissåker, 0706-931793

Lämna inga sopor i hamnen.