GC Partner AB har köpt Kämpersviks Mark AB av Moser och Lekting. Marken tillhörde tidigare gården Vik och omfattar bland annat Paradishöjden, Killebäcks hamn och badplats samt ”Mellumdaben”. Bakom GC Partner finns 8 delägare som är intresserade av att invenstera i nya bostadsprojekt och har sedan tidigare ett område i Ulebergshamn med 4 tomter.

På onsdag hade Föreningen Framåts styrelse besök av en av delägarna, Urban Sturk som ville veta mer om Kämpersvik samt informera oss om bolagets planer.  Det som är mest intresserat är området vid ”Mellumdaben”. Man har fått positivt besked av kommunen till planbesked och har nu startat ett arbete på att tillsammans med kommunen upprätta en detaljplan, vilket troligen kommer att ta 2-3 år. Urban Sturk hade med sig en skiss på 42 tomter vilket var samma förslag som Moser och Lekting tidigare visade upp. Detta är ett första utkast och hur det slutligen kommer att se ut beror bland annat på utformningen av detaljplanen.

Två viktiga utgångspunkter måste lösas, trafiken och dagvattnet. Trafiken kommer att gå öster ut förbi Margareta Joelssons fastighet och ansluta till 163 mellan Orrekläppskrysset och Christer Noriders väg till vilket Vägverket har lämnat positivt förhandsbesked. Vägen kommer inte att gå genom Killebäcksområdet, vilket är ett viktigt krav från Föreningen Framåt och fastighetsföreningen i Killebäck. Det kommer i stället att bli en gång- och cykelväg mellan Mellumdaben och Killebäcksområdet med hinder för biltrafik. Denna gång- och cykelväg måste dock byggas så att utryckningsfordon kan passera. När det gäller dagvattnet så är det i dag stora problem med stort avflöde från området ner till Killbäck. I dag finns en stor och grov ledning grävd från området ner till Ejgdetjärnet men det finns ingen uppsamling av vattnet. Detta måste lösas och men tänker att ev. använda själva Mellumdaben som en vattenreservoar.

Urbran Sturk berättade att han härstammar från Norrbotten, en liten by som heter Korpilombolo, men att han sedan många år bor Stockholm och på fritiden i Ulebergshamn. Han läste medicin under två är och tog medicine kandidatexamen men hoppade av och började i stället att läsa ekonomi och satsade sedan på entreprenörskap. Urban är också delägare i Infrea, ett börsintoduserat börsbolag som omsätter 800 miljoner kr per år och som har fokus inom industristruktur och industriservice.

Urban Sturk var intresserad av Kämpersvik och vi kunde informera honom om våra aktiviteter. Han kommer att besöka vårt årsmöte och informera våra medlemmar om projektet. Mötet hölls i positiv anda och vi hoppas på ett positivt samarbete.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården)

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Bli medlem i Föreningen Framåt

Årsavgiften betalas varje år från 1:a juni till 31:a maj nästa år, helst före september månad

Minimum 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem

Bankgiro 5565-6417

IBAN: SE5280000835190038012415 Swedsess

Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress.

Swish: 12 33 38 42 86

Använd QR koden klicka på lilla symbolen uppe i hörnet i Swish appen

Ditt telefonnummer kan vi se och meddelandet  "Medlemsavgift" finns inlagt. 

Skriv belopp. Lägg bara till  namn och adress.

Vill du betala annat än medlemsavgift ange då vad köpet gäller.

Webbshop för Kämpersvik

Om du vill köpa tröja, mössa eller keps med vår logga, klicka här. Klubbhuset.

Bastu i Kämpersvik

OBS Nu under Coronatider har vi ingen allmän bastu

Vi hyr bastun till små sällskap alla dagar utom lördag.

Man kan boka kl 12. 15, 18 eller 21

För medlem 200 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

Ta med eget vatten att hälla på bastuaggregatet.

OBS häll aldrig på saltvatten.

 

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta Åge Nilsén 070-268 73 96

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik på Face Book

 

Föreningen har en Face Book sida som Elisabeth Carlsson och Anna von Elern ansvarar för

Länken hittar du längst ner på hemsidan

Sänk farten

CIMG0114_180x133

Tillåten hastighet är nu 40 km/tim men vi uppmanar alla att hålla högst 30 km/tim i samhället.

5 knop från Viksholmen

Föreningen Ejgdetjärnet

Stöd föreningen Ejgdetjärnet

Medlemsavgift 100 kr

Swish: 123 525 17 07

BG: 372-4309

 

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Kontaktpersoner klicka här.

 

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Bredband_fiber_2

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Gästplatser för besökande båtar

 

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Anmälan till Anders Lissåker, 0706-931793

Lämna inga sopor i hamnen.