Fam Törnros

Familjen Törnros, Patrik och Cia med barnen Ebba och Emelie samt hunden Rocky.

Efter alla mörka och regniga dagar visade sig äntligen solen. På marken låg ett tunnt lager snö som lyste upp naturen. En nordig vind kändes kall men det var ändå lockande att ge sig ut på långpromenad. Vi började med att gå runt Ejgdetjärnet. Vid grillplatsen, som föreningen Ejgdetjärnet har ordnat, hade familjen Törnros från Grebbestad tänt en eld för att grilla korv. De såg ut att trivas i vintersolen. 

Efter att vi passerat familjen Törnros fick vi syn på två stora träd som hade fällts av bäver. Jag blir helt förundrad över hur ett så litet djur kan fälla så stora stockar. Detta kunde vi se i den inre viken av Ejgdetjärnet , den del som påminner om ett mangroveträsk. Nu kunde vi se att många av träden som växter uti vattnet hade fallit offer för stormen. Ännu tydligare spår efter stormen kunde vi se vid" Kokande källan" där det var många stora träd hade brutits av som tändskickor.

Promenade slutade framför braskaminen med en god varm vinglögg. I bland är livet härligt. Nu är det bara att hoppas på att det blir kallt och att isen på Ejgdetjärnet lägger sig. Se fler bilder i bildarkivet.

Ordförande: Birgitta Karlsson 

Sekreterare: Margareta Joelsson

Kassör: Jan-Erling Ohlson

Ledamöter:

Anna Karlsson

Peter Samzelius

Tyrone Andersson

Lars Joelsson, (Hemsidans ansvarig)

Revisor: Martin Svenhed

Ordförande:Birgitta Karlsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kassör: Jan-Erling Ohlson,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsidans redaktör: Lars Joelsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du är hjärtligt välkommen som medlem. Vi är tacksamma om du då:

  1. Skriver ett mail till ovanstående med uppgiifter om namn, adress och email-adress
  2. Betalar medlemsavgiften100 kr på BANKGIRO: 372-4309
  3. Swish: 123 525 17 07

Historik: Som så många andra sjöar och våtmarker i Sverige har Ejgdetjärnet sänkts och avvattnats i omgångar under 1800 0ch 1900-talet. Ejgdetjärnet har dikats ut vid minst två tillfällen under 1860-talet och 1898. Regleringen av tjärnet fastställdes i beslut 1898. Dikningsföretaget från 1898 omfattade sträckan från mynningen och upp till 1100 meter uppströms mot väg 163. Därefter har rensningar utförts vid minst tre tillfällen på 1930-talet, 1955 och i början av 1980-talet.

Gammal karta o ritning ET

Bilden visar en handritad karta över dikningen 1886 samt en karta från 1843 som visar hur Ejgdetjärnet såg ut innan dikningen.
 
Projekt återställning: Det fanns starka önskemål om att försöka återställa Ejgdetjärnet. 2002 påbörjades planerna inom kommunens lokala investeringsprogram och dessförinnan hade man diskuterat detta  i Tanums Naturskyddsförening. Då alla, från markägare till kommunen och länstyrelsen, var positiva genomfördes dämningen 2006.
En markavvägning visade att landskapet kring det forna Ejgdetjärnet var mycket flackt. En dämning på 25 cm skulle ge ca 8,1 ha vattenspegel, 50 cm skulle ge 14,3 ha och 75 cm dämning skulle ge 18,0 ha vattenspegel. Dämningsnivåerna var beräknade från nuvarande dikeskrön. I den fortsatta planeringen utgicks från att en dämning på 75 cm skulle eftersträvas. 

Tjärnet efter dämning
Tjärnet efter dämningen 2006. Foto: Lars Joelsson

Restauering vattenspridning och häckningsöar: Då vattnet strömmande alltför fort i den centrala strömfåran så ville man sakta ner detta flöde och sprida ut vattnet på kanterna samt bygga häckningsöar ute i tjärnet. Efter bidag från kommunen och EU genomfördes denna restauering nu under hösten 2012. På bilden till höger syns tydligt hur man lagt upp en sträng för att sprida ut vattnet på sidorna.
 
Tjärnet efter restauering
Tjärnet efter restaueringen 2012. Foto: Jan-Erling Ohlson
 
Djurhållning: Föreningens medlemmar har ordnat inhägnade betesmarker runt tjärnet så att kor kan beta där under sommarsesongen.
 
 
Kor
Fina kor som just har kommit ut på vårbetet. Foto: Lars Joelsson
 
Rikt djurliv: Efter dämningen av tjärnet bildades en vattenspegel som lockar till sig fåglar. I tjärnet växer vass och vattenpilört, den senare är en viktig föda för andfåglarna. Varje år ordnas fågelexursioner runt tjärnet. I år liksom tidigar år kunde man se ett 60-tal arter. Vill du se bilder på de fåglar som finns här kan du gå in under menyraden "Bilder" och albumet  "Ejgdetjärnets fåglar, Jan Uddén".

Brun kärrhök hona ad kopiera
Att se en brun kärrhök segla över vassen är en lisa för själen. Foto:Jan Uddén

Friluftsliv: För många är området runt tjärnet ett fint rekreationsområde för promenader eller jogging. Bland annat passerar man då "kokande källan", en källa där vattnet springer fram från bergrunden så att det ser ut som sanden kokar. På vintern lägger sig isen tidigt och då kan man göra sin premiärtur på skridskor.
Besök Ejgdetjärnet, det är värt ett besök vid alla årstider.
 
Anslagstavla ET
Delar av den nya fina anslagstavlan. Foto: Lars Joelsson
 
Läs mer: Förenigens första hemsida men med mycket information: http://www.ejgdetjarnet.se/
eller Tanums kommuns information om tjärnet:

Underkategorier

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Kontaktpersoner klicka här.

 

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta Åge Nilsén 070-268 73 96

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården)

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Information till Föreningen Framåts medlemmar angående den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som blir lag i Sverige den 25:e maj.

Information finns under menyn Om föreningen - Om föreningen Framåt.

5 knop från Viksholmen

Föreningen Ejgdetjärnet

Stöd föreningen Ejgdetjärnet

Medlemsavgift 100 kr

Swish: 123 525 17 07

BG: 372-4309

 

Alltid bastu på lördag

Varje lördag kväll kan du bada bastu.

På andra tider kan ni hyra bastun förutom jul-, nyår-, påsk- och midsommarafton 

För medlem 200 kr

Icke medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

 

Kolla 30 skylten - sänk farten

CIMG0114_180x133

Gästplatser för besökande båtar

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Lämna inga sopor i hamnen.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Bredband_fiber_2

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.