Välbesökt årsmöte. 70 medlemmar kom för att delta i Föreningen Framåts årsmöte på lördagen.

Föreningens ordförande Jan-Erling Ohlson hälsade alla välkomna och överlämnade först ordet till Lars Joelsson (undertecknad) som visade gamla vykort från Kämpesvik.  Vykorten finns på hemsidan och visar bland annat framväxten av de nya vägarna, Halsviksvägen och Viksvägen. Man kan också se framväxten av långebryggan och festplatsen.  Anette Lehto och Eva Mattsson fortsatte sedan med att visa bilder på blommorna på Hamnplanen. De berättade om arbetet med planteringarna samt blommornas namn och egenskaper. Mötet framförde önskemål om namnskyltar på rosorna och en orienteringstavla med blommornas namn. Christer Magnusson berättade sedan om utvecklingen av Kämperödsområdet samt planeringen av de nya sjöbodarna i Skredsvik. Läs mer nedan.

På Kämperödsområdet har man börjat med sex hus med två bostadsrätter i varje. Detta område ägs nu av företaget Hej House som har sitt säte i Göteborg. Dessa bostadsrätter är nu ute till försäljning. När 80 % av dem är sålda kommer de att byggas. Resten av området ägs och drivs av Kämpersviks Hamn AB. Det är 22 fastighter inklusive tre hyreshus. Hyreshusen skall ligga på ängen mellan gamla och nya Viksvägen. Resten blir fastigheter med egna hem, de flesta blir en och halvplans hus förutom de som ligger högst upp på berget. Där blir det enplans hus med platta tak på ca 20 graders takvinkel och målade med mörka färger så att de smälter in i miljön. Christer berättade vidare att han räknar med en tidsplan på 3-4 år innan området är färdigt.

Det stora problemet med översvämningsrisker vid häftiga regn har man löst med ett stort fördröjningsmagasin vid Helgeröd samt fördröjningsmagasin inne på området. Christer berättade att man planerar att flytta fotbollsplanen åt återvinningsstationen för att kunna bygga en tennisplan på södra sidan av fotbollsplanen. Man kommer att lägga om vägen så att den går öster om lekplatsen och inte mellan lekplatsen och fotbollsplanen som i dag. I det område av detaljplanen som kommunen äger finns en tomt där man kan bygga en affär eller liknande. Hela området kommer att få fiber dragen till tomtgränsen. VA anläggningen är av hög kvalitet och följer kommuns krav och på sikt kommer kommunen att ta över VA anläggningen. Planritningen ser du om du klickar här.

När det gäller de nya sjöbodarna har man fått byggnadstillstånd. De blev en diskussion om att man minskar tillgängligheten till sjön genom de nya sjöbodarna som byggs på sjösidan. Christer såg inga problem med detta och visade på att man kommer att bygga en ny brygga längs med kajen vid de nya pontonbryggorna som allmänheten kan gå på. När det gäller badhytterna så har man tagit bort duschutrymmena och det kommer inte att finns el. Det är osäkert om dessa badhytter blir badhytter och eventuellt kommer det i stället att bli förrådsbyggnader. Christer berättade att alla sjöbodarna kommer att hyras ut och de är inte till försäljning. Skisser på området och trafikanalys kan du läsa om du klickar här.

Efter denna inledning hölls årsmötesförhandlingarna. Under året har föreningen tagit initiativ till och medverkat i en rad aktiviteter. För att läsa verksamhetsberättelsen klicka här. Kassör Nils Mattsson kunde rapportera att ekonomin är god och medlemsantalet stabilt. För att läsa den ekonomiska rapporten klicka här. Vår ordförande Jan-Erling Ohlson sedan 30 år avgick och istället valdes undertecknad, Lars Joelsson, som ny ordförande för 2 år. Aage Nilsen avgick som ledamot och Tyrone Andersson valdes in som ny ordinarie ledamot. Sara Reimbert Westlund valdes in som ny suppleant.  I övrigt omvaldes de övriga ledamöterna, suppleant och revisor som var i tur att omväljas liksom valberedningen. Aage och Jan-Erling avtackades med fina presenter. Styrelsen rapporterade om trafiksituationen genom samhället. Vi har skrivit till Trafikverket men fått svar att man inte kan prioritera detta. Vi har skrivit till Länsstyrelsen om fartbegränsning på 5 knop och detta är nu under utredning på myndigheten. Björn Bergqvist informerade om Båtsamverkan och ville också verka för att få igång en Grannsamverkan. En för sent inkommen motion ang. ställning för kajakförvaring avslogs. Då man såg flera problem, bland annat att en sådan förvaringsplats måste vara låsbar samt att föreningen inte äger någon mark. En förfrågan borde i stället ställas till markägarna.

För ytterligare information se protokollet som kommer att publiceras på hemsidan senare. 

Mötesdeltagarna var mycket aktiva i mötet och många frågor ställdes under kvällen. Mötesdeltagarna framförde sitt tack till styrelsens medlemmar för deras stora engagemang och ideella arbete. Mötet avslutades med att Jan-Erling tackade alla som kommit för att delta i mötet.

Bli medlem i Föreningen Framåt

Årsavgiften betalas varje år från 1:a juni till 31:a maj nästa år, helst före september månad

Minimum 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem

Bankgiro 5565-6417

IBAN: SE5280000835190038012415 Swedsess

Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress.

Swish: 12 33 38 42 86

Använd QR koden klicka på lilla symbolen uppe i hörnet i Swish appen

Ditt telefonnummer kan vi se och meddelandet  "Medlemsavgift" finns inlagt. 

Skriv belopp. Lägg bara till  namn och adress.

Vill du betala annat än medlemsavgift ange då vad köpet gäller.

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Kontaktpersoner klicka här.

 

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta Åge Nilsén 070-268 73 96

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården)

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Information till Föreningen Framåts medlemmar angående den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som blir lag i Sverige den 25:e maj.

Information finns under menyn Om föreningen - Om föreningen Framåt.

5 knop från Viksholmen

Föreningen Ejgdetjärnet

Stöd föreningen Ejgdetjärnet

Medlemsavgift 100 kr

Swish: 123 525 17 07

BG: 372-4309

 

Alltid bastu på lördag

Varje lördag kväll kan du bada bastu.

På andra tider kan ni hyra bastun förutom jul-, nyår-, påsk- och midsommarafton 

För medlem 200 kr

Icke medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

 

Kolla 30 skylten - sänk farten

CIMG0114_180x133

Gästplatser för besökande båtar

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Lämna inga sopor i hamnen.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Bredband_fiber_2

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.