På lördagen hade föreningen Framåt ett välbesökt årsmöte i Gula Garaget.

Ordförande Lars Joelsson hälsade alla medlemmar välkomna och innan mötets öppnande visade han (undertecknad) ett bildspel med gamla bilder från Kämpersvik, berättade om Kämpersviks befolkningsutveckling samt lite om gamla och nya verksamheter som har funnits och som finns idag. Lars hade även lite information om Mellumdaben. Urban Sturk är en av markägarna och exploatör för detta område. Den arkeologiska utredningen är färdig och inga fynd hittades som begränsar arbetet. Man har fått tillstånd att ansluta en utfartsväg till 163:an. Det blir ingen bilväg till Killebäckområdet, bara för utryckningsfordon. Gång-och cykelväg till Killebäck planerar man.  Ännu finns inga beslut från kommunen än om att påbörja arbete med detaljplan.

Under mötet omvaldes ...

Elisabeth Carlsson, Monica Dahlqvist och Klas Tollbo till styrelseledamöter på två år. Karolina Nilsdotter Berggren och Sture Wingård valdes in som styrelsesuppleanter. Ordförande avtackade Reinhold Geijer som var närvarande och vid ett tidigare tillfälle avtackades Anna von Elern. Björn Berquist valdes om som revisorför två år  och Per-Otto Gustavsson valdes som revisorsuppleant för två år.

Den insända motionen avslogs. Motionären Britt Thunarf var nöjd med hur styrelsen hanterat frågan och hon vill skriva ett medborgarförslag till kommunen att det behövs en hundbadplats i Kämpersvik. Om det finns det fler som vill stötta henne så är man välkomna att kontakta henne. 

En övrig fråga handlade om den ökande algtillväxten i hamnen och badplatsen. Efter en del diskussion bestämdes att styrelsen ansöker till kommunen att man undersöker hur man kan öka vattengenomströmningen i hamnen  Styrelsens förslag är att stödja kommunens arbete för underhållsmuddring och att det utreds om det finns ytterligare saker man kan göra för att öka flödet. Det kom upp flera övriga frågor. En var att det växer mycket brännässlor längs bäcken vid fotbollsplanen vilket försvårar fotbollspelet. Styrelsen kommer att undersöka vad som kan göras. Andra frågor var förslag att vi skriver upp på anslagstavlan vem som det flaggas för på hamnplanen och att det sätts upp en regntunna vid bastun samt en information om Swishnummer vid badplatsen så man kan ge ett bidrag till föreningen. Det blev också en diskussion om camping av husbilar. Styrelsen upplever inte att det är ett stort problem om man stannar enstaka nätter och att man använder sin egen toalett. Frågan är annars något för markägarna.

Årsmötesprotokollet finns under "Om föreningen"

Bli medlem i Föreningen Framåt

Årsavgiften betalas varje år från 1:a juni till 31:a maj nästa år, helst före september månad

Minimum 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem

Bankgiro 5565-6417

IBAN: SE5280000835190038012415 Swedsess

Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress.

Swish: 12 33 38 42 86

Använd QR koden klicka på lilla symbolen uppe i hörnet i Swish appen

Ditt telefonnummer kan vi se och meddelandet  "Medlemsavgift" finns inlagt. 

Skriv belopp. Lägg bara till  namn och adress.

Vill du betala annat än medlemsavgift ange då vad köpet gäller.

Båtsamverkan

samverkan triangel och grannsamverkan 1

Kontaktpersoner klicka här.

 

Hyra av tält, bord och stolar

Föreningen har tält, 10 bord och 50 stolar som kan hyras.

300 kr för medlem och 500 kr för icke medlem

Kontakta Åge Nilsén 070-268 73 96

Betalning via Swish:12 33 38 42 86

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i Gula Garaget, Skredforsvägen 8. (ingång från gården)

Hjärtstartaren är självinstukterande.

Information till Föreningen Framåts medlemmar angående den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som blir lag i Sverige den 25:e maj.

Information finns under menyn Om föreningen - Om föreningen Framåt.

5 knop från Viksholmen

Föreningen Ejgdetjärnet

Stöd föreningen Ejgdetjärnet

Medlemsavgift 100 kr

Swish: 123 525 17 07

BG: 372-4309

 

Alltid bastu på lördag

Varje lördag kväll kan du bada bastu.

På andra tider kan ni hyra bastun förutom jul-, nyår-, påsk- och midsommarafton 

För medlem 200 kr

Icke medlem 300 kr

Nyckel kan hämtas hos:

Nils Mattsson, Viksvägen 40, 0525-12612 eller 070-5598222

Lars Joelsson, Skredforsvägen 8, 0525-12015 eller 0768-678839 

Betalning via Swish 1233384286 eller bankgiro 5565-6417

 

Kolla 30 skylten - sänk farten

CIMG0114_180x133

Gästplatser för besökande båtar

Kämpersviks Hamn AB har iordningställt 5 båtplatser för sjöfarande gäster som skall besöka boende i Kämpersvik.

Lämna inga sopor i hamnen.

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening

Bredband_fiber_2

Vi har ett fungerande fibernätverk.

Har du frågor eller vill ansluta dig efteråt. Se fiberföreningens hemsida.

Gå in på fiberföreningens hemsida. Klicka här.

eller kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.